Delicious - Save Button

Dopravní značky a dopravní značeníDopravní značení

Na příkladě dopravního značení by se dalo dobře doložit, jak u nás funguje motto "Každá zakázka je výzva." Vše začalo tím, že jsme se spojili s jedním z výrobců a společně vyhráli zakázku na městský informační systém Prahy 6. Tím bylo o výzvu postaráno. Celou zakázku jsme bezvadně a v termínu realizovali, i když to byla naše vůbec první zkušenost s tímto oborem.

Od té doby realizujeme menší projekty vodorovného a svislého značení např. pro developery a SVJ.

Dle instrukcí investora dodáváme například i parkovací zábrany a jiný městský mobiliář.

Dopravní značení má zajímavá specifika a zcela se vymyká kreativnímu prostředí reklamy. Daleko více se blíží prostředí stavebních firem. Proto jsou zde nedocenitelné naše komunikační schopnosti a dozor.