Delicious - Save Button

Kreativita

Musíme si odpovědět na tyto otázky:
Kdo je zákazník?
Jaké vlastnosti a přednosti má produkt?
V jaké cenové hladině se produkt pohybuje vzhledem ke konkurenci?
Kde a jak může zákazník produkt koupit? (forma distribuce)

 

Kromě těchto základních informací, stále sledujeme, co se děje nového v oblastech podnikání našich zákazníků, abychom byli schopni kvalifikované diskuse, a aby naše návrhy v oblasti propagace měly "hlavu a patu".

Při veškerých návrzích reklamních materiálů, ale i reklamních kampaní vycházíme z hesla: "Reklama má prodávat." Ačkoli to může znít banálně a samozřejmě, plynou z toho pro nás mnohé povinnosti, které mají původ v konstrukci marketingového mixu. Musíme si odpovědět na tyto otázky:

 • Kdo je zákazník?
 • Jaké vlastnosti a přednosti má produkt?
 • V jaké cenové hladině se produkt pohybuje vzhledem ke konkurenci?
 • Kde a jak může zákazník produkt koupit? (forma distribuce)

Kromě těchto základních informací, stále sledujeme, co se děje nového v oblastech podnikání našich zákazníků, abychom byli schopni kvalifikované diskuse a aby naše návrhy v oblasti propagace měly "hlavu a patu".

Grafika, nejen počítačová

Dlouhodobě spolupracujeme s několika samostatnými grafiky, jejichž výtvarné vidění světa je dosti odlišné. Jsme tak schopni pokrýt grafické styly od kresleného sci-fi komixu, přes moderní typografické styly, až po klasickou ilustraci nebo figurální kresbu. Jelikož známe silné stránky našich grafiků, spolupracujeme na grafickém návrhu vždy s tím, který se pro konkrétní zakázku více hodí. Pro klienty je to také výhodou, neboť po delší spolupráci můžeme stále přijít se zcela novým výtvarným pojetím.

Speciální "odnoží" grafiky je webdesign. Zde je grafika spoutána koncepcí, funkcemi webu a také optimalizací pro zobrazení. Více v sekci o webech ZDE.

KresbaKresba

Kresba dodává počítačové grafice duši. V náročnějších případech, například návrhu log a produktovém designu, s ní rádi pracujeme. Kresba je nepostradatelná při návrhu postav a ilustrací.

Design

Není nám cizí ani produktový a interiérový design. Spolupracujeme dokonce s kostýmovými a textilními výtvarníky. Vše se řídí potřebami klienta a konkrétní zakázkou.

Texty - copywrting

Slogany a jiná literární tvorba je nedílnou součásti našeho dne. V současné době naše klávesnice velmi zaměstnávají internetová media. Hlavně SEO články a podobné elaboráty, hemžící se klíčovými slovy. Součástí textařských prací jsou:

 

 • názvy firem
 • názvy produktů
 • slogan
 • popisy produktů
 • PR články
 • SEO optimalizace webů
 • jazykové a obsahové korektury

Media planning - návrh a plánování medií

Jedna věc je vymyslet pěknou reklamu, ale pak následuje úkol, oslovit Vaši cílovou skupinu. Pro návrh medií používáme mediální průzkumy, ale také osobní zkušenoti s jednotlivými tituly. Náš zájem je úspěch kampaně, a tím i Vaše spokojenost. Nemáme žádné jiné zájmy, narozdíl od obchodních zástupců jednotlivých medií.

FotografieFotografie

Vizuální komunikace je základem úspěšné reklamy. Nejsme odkázáni pouze na různé fotobanky. Máme k dispozici produktové fotostudio, fotoateliér a kvalitní vybavení pro reportážní fotografii nebo fotopráce v exteriéru.