Delicious - Save Button

Digitální tisk

Digitální tisk je nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím tisku vůbec. Jednak roste jeho uplatnění v potisku nejrůznějších materiálů, jednak se zlevňuje jeho cena.

Z počátku byl digitální tisk orientován na papír, tedy pro tisk menších nákladů tiskovin než ofsetový tisk. S rozvojem ink-jetové technologie se objevily stroje pro potisk rolových materiálů ve stále větších šířkách.

V současnosti je trend směrem k ekologičnosti tisku, UV vytvrzování, případně tisku latexovými a sublimačními inkousty.

Typické tiskové zakázky:Digitální tisk

 • Vizitky
 • Letáky - do stovek kusů
 • Brožury
 • Disertační a vědecké práce
 • Plakáty
 • Samolepky
 • Etikety
 • Bannery
 • Vlajky
 • Kulisy
 • Billboardy
 • Megaboardy
 • Koberce

Tiskové stroje:Digitální tiskárna

Nemá smysl vyjmenovávat všechny stroje, které máme k dispozici. Strojový park se rychle mění, podle toho, jaký spotřební materiál je právě nejlevnější nebo umožňuje nejlepší kvalitu tisku.

Potisk papíru:

SRA3, 300g m2

Rolové materiály:

šíře role 1,5m až 5m

Desky:Velkoformátová digitální tiskárna

3x2 m

Předměty:

Textil  A3, prostorové předměty do formátu A3

Typický náklad etiket je od 1ks, do stovek kusů.