Delicious - Save Button

Flexotisk

je zajímavá a velmi variabilní technologie potisku rolových materiálů. Princip spočívá v tom, že je předloha převedena předtiskovou přípravou do fotopolymerních štočků, kterými je následně tištěno. Štočky jsou relativně trvanlivé a lze s nimi přenést detaily srovnatelné s ofsetovým tiskem. Výrobci integrují do svých strojů i jednotky pro ražbu folií a výsek. To činí z této technologie leadera na poli rolových etiket (například pro víno a jiné nápoje či spotřební zboží).

Tiskoviny:Flexotisk

  • Etikety všeho druhu
  • Obaly
  • Samolepky
  • PE tašky - velké náklady

Typický náklad etiket je od 300ks, do stovek tisíc kusů.